Achtergrond

De stichting Leergang Intensief en Meervoudig ruimtegebruik (sLIM) is - op initiatief van de Stichting Hoogbouw - opgericht in 2002.

De Stichting heeft in de afgelopen jaren een bijzondere plaats verworven, in het bijzonder binnen de maatschappelijke groeperingen die zich bezig houden met de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting in Nederland.

Zij wil een bijdrage leveren aan het onderwerp: "Intensief en Meervoudig Ruimtegebruik". Voor een van de dichtstbevolkte landen van de wereld - Nederland - beschouwt de Stichting dit onderwerp van grote maatschappelijke relevantie, nu maar ook en wellicht vooral in de toekomst.

Zij kiest daarbij vooral een vorm waarbij kennisoverdracht - op kwalitatief hoog en international niveau - plaatsvindt naar studenten en deskundigen uit de praktijk (professionals). Zo wordt gestimuleerd dat kennis en praktijk elkaar ontmoeten, aanvullen en versterken. Studenten worden hiermee een unieke kans geboden tot verdieping en verbreding van hun opleiding.

Zij kan dit internationale hoge niveau realiseren doordat het werk van de Stichting financieel wordt ondersteund door de overheid (Ministerie I&M) en het bedrijfsleven middels de Stichting Hoogbouw (SH). Het kan gezien worden als een bijzondere vorm van 'publiek-private' samenwerking.

Jaarlijks worden een tweetal Leergangen georganiseerd in nauwe samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Technische Universiteit Delft, Faculteit bouwkunde. De Leergangen brengen de kwaliteit van het ruimtegebruik in verband met actuele ruimtelijke inrichtingsvraagstukken.

Eveneens wordt jaarlijks een zogenoemde Toogdag georganiseerd waarbij aan bestuurders uit de locale en/of centrale overheid actuele vraagstukken op het gebied van (de kwaliteit van) de stedelijke of regionale ruimtelijke inrichting worden voorgelegd en met hun worden bediscussieerd.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Drs. Jan Laan, voorzitter
Ir. Jaco Meuwissen, penningmeester
Friso de Zeeuw, lid
Daan Zandbelt, lid

Het bestuur wordt ondersteund door:
Prof. Dr. Willem Salet - Universiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Ir. Han Meyer - Technische Universiteit Delft.