Publiek debat

Vrijdag 12.12.08 om15.00 uur

Amstelkerk Amsterdam

Erfgoed en stedelijke ontwikkeling

Erfgoed en stedelijke ontwikkeling

Op 12 december 2008 vond in de Amstelkerk op het Amstelveld in Amsterdam een publieke discussie plaats over de betekenis van erfgoed in de moderne ontwikkeling van de stad. De bijeenkomst was een initiatief van de stichting Amsterdam Monumentenstad en van de stichting Leergang Intensief en Meervoudig Ruimtegebruik (sLIM).

Een dynamische stad moet zich voortdurend aanpassen aan de nieuwen eisen en doelstellingen van de tijd. In Amsterdam komt de discussie over hoogbouw weer volop in de aandacht nu het stadsbestuur en ook het rijk in de recente Randstadnota hebben gekozen voor een relatief compacte stedelijke ontwikkeling. Nieuwbouw zal weer meer in de stadsregio’s geconcentreerd worden dan in nieuwe locaties daarbuiten. In een dicht bebouwde stad betekent dit al gauw dat de druk op hoogbouw toeneemt.
Maar verdraagt hoogbouw zich wel met een stad die de betekenis van haar erfgoed koestert, welke kwaliteitseisen moeten aan nieuwbouw en hoogbouw gesteld worden om de transformatie van het jonge erfgoed zinnig te laten verlopen? Deze vragen zijn niet alleen urgent voor de monumentale historische stadskern maar vooral ook voor de jongere, veelal zeer dynamische stadswijken. Drie deskundigen van verschillende achtergrond houden een inleiding over dit vraagstuk, gevolgd door discussie met de zaal.


    Programma
14.30 uur Ontvangst in de Amstelkerk met koffie/thee
Betaling van entreegeld ad 25,– Euro p.p. aan de deur *
15.00-15.10 uur

Inleiding op het programma

Willem Salet, hoogleraar planologie Universiteit van Amsterdam (gespreksleider)
15.10-15.30 uur

De betekenis van stedelijk erfgoed in moderne planning

Esther Agricola, directeur Bureau Monumenten & Archeologie, gemeente Amsterdam
15.30 -15.50 uur

Stedelijk erfgoed en hoogbouw

Ton Schaap, stedenbouwkundige dienst Ruimtelijke Ordening, gemeente Amsterdam
15.50 -16.10 uur

Visie vanuit de markt op de relatie tussen stedelijk erfgoed en moderne stedelijke ontwikkeling

Josja van der Veer, director Area Development ING Real Estate Development
16.10-17.00 uur Discussie
17.00-18.00 uur Borrel en napraten

* Deelnemers aan de huidige leergang van de Stichting sLIM hebben gratis toegang.
Informatie over activiteiten kunt verkrijgen bij
de Stichting sLIM:
slim@mkproducties.nl

website:www.slim.nu
Lees meer informatie over leergang 12/ Read more about course 12:
doel en opzet/purpose and content
programma/programme
informatie/information

Inschrijving is inmiddels gesloten